จำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

ข้อแตกต่าง ระหว่างขายฝาก กับ จำนอง

ขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ โดยราคาซื้อคืนมักรวมดอกเบี้ยเข้าไปแล้ว

ข้อแตกต่าง ระหว่างขายฝาก กับ จำนอง

1.ผลทางกฎหมายเมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จำนองหากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์ ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปคืนเจ้าหนี้ แต่ขายฝากหากผู้กู้ไม่ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินคืนจะหมดไป และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล

2.การชำระดอกเบี้ย การขายฝากนั้นไม่มีการผ่อนชำระคืนเงินเป็นงวด ๆ แบบเงินกู้ แต่กำหนดชำระคืนงวดเดียวเมื่อครบกำหนดเวลาไถ่

3.ค่าธรรมเนียม จำนองเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ1++จากยอดเงินกู้ ส่วนขายฝากเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2จากราคาประเมิน

ต้องการ จำนอง-ฝากขาย ติดต่อ

Asangha Today – อสังหาฯ ทูเดย์

โทรศัพท์ : 093-685-4357

Email :  asanghatoday@gmail.com

Line : asanghatoday