ในขณะที่เช่าคอนโดได้สักระยะหนึ่งแล้ว เกิดมีปัญหาเรื่องเงินทองติดขัด หรือมีเหตุจำเป็นอื่น จนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ทันกำหนด จะถูกยกเลิกสัญญาเช่าเลยไหม ?

หากมีเหตุที่ทำให้จ่ายค่าเช่าไม่ทันกำหนด ต้องติดต่อเจ้าของห้องโดยด่วน เพื่อเจรจาขอผ่อนผัน ห้ามเงียบหาย หรือปล่อยผ่านไปเด็ด เพราะอาจจะถูกยกเลิกสัญญาเช่าได้ และอาจถูกไล่ออก ตัดน้ำ ตัดไฟ (หากเจ้าของห้องยกเลิกสัญญาโดยถูกกฎหมาย)

แต่หากขอผ่อนผันการชำระค่าเช่า แต่เจ้าของห้องไม่ยินยอม มีทางเลือกให้ 2 ทางคือ 1.ต้องย้ายออก 2.หาเงินมาจ่ายให้ได้ และต้องวางแผนการจ่ายค่าเช่าในเดือนถัดไป เพราะคงไม่มีใครใจดีไปตลอดแน่นอน