ในขณะที่เรามีคอนโด แล้วได้ทำการปล่อยเช่าไปแล้ว จู่ๆรู้สึกว่าค่าเช่ามันน้อยไป ไม่พอเพียงต่อความต้องการของเรา อยากจะขึ้นค่าเช่า แต่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา จะขึ้นค่าเช่าเองโดยพละการไม่ได้เด็ดขาด เพราะผิดกฎหมาย

กฎหมายควบคุมสัญญาเช่าฉบับปี 2562 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้เช่า) โดยในกฎหมายระบุไว้ว่า “ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า อัตราค่าสาธารณูปโภค และอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง”
ถึงแม้ในสัญญาจะระบุว่า “ผู้ให้เช่าสามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้ตามสมควรหรือตามความเหมาะสม” และมีลายเซ็นยินยอมของผู้เช่า ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือขัดต่อกฎหมาย

หากต้องการขึ้นค่าเช่า หรือลดค่าเช่า หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญา จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถทำได้

เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ฝ่ายผู้เช่าและเจ้าของห้องตกลงทำสัญญาเช่าต่อ ทางฝ่ายเจ้าของห้องจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าต่อสัญญาจากผู้เช่ารายเดิมได้


หากท่านใดอยากจะซื้อ หรือจะเช่าคอนโด อย่างสบายใจ แอดมินขอแนะนำ นายหน้าคอนโด ที่นี่ได้เลย!