ในขณะมีคนเช่าคอนโดของเราอยู่ หรือเรากำลังเช่าคอนโด ของคนอื่นอยู่ หากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา เจ้าของคอนโด จะไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ก่อนถึงกำหนดได้ (*กรณี ผู้เช่าต้องไม่ทำผิดสัญญา)


หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกสัญญา เจ้าของคอนโดต้องดำเนินการอย่างไร ?
1. ต้องแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือมากกว่านั้น เพื่อให้ผู้เช่าได้เตรียมตัวย้ายทัน
2. ต้องจ่ายค่าชดเชย เช่น ค่าประกัน ค่าขนย้าย ค่าใช้จ่ายในการเข้าอยู่ที่ใหม่ หรือจัดหาที่อยู่ใหม่ (หากตกลงกันได้นะ)